Festivaldags med sol och stigande temperatur!

Kl 16 går startskottet för årets festival. Vi börjar då på Pettas med “Afternoon Tea Nostalgica” och Anders Westerlunds utställning  ”20 år med Geta Poesi och Visa” öppnas. Anders visar också ett bildspel från åren som gått.

20 år med GPV

19.00 Saltstänkt afton med Kurt Skogberg, Kim & Marianne, Iarnród och Tidens brus. Lökholmens brygga är platsen. Se karta

This entry was posted in Historik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>