Jubileumsåret Finland 100 år i Geta

Onsdag 5 juli kl. 19.00

”De va de live” En svart komedi om en man som varit missförstådd hela sitt liv. En monolog av och med Robert Enckell. Plats: Pettas. Intr. 15 euro inkl. fika

Söndag 30 juli kl. 19.00

”Geta i Finland – Finland i Geta” - Ett fest-likt föredrag om getabor och fastlänningars samröre i det självständiga Finland. Av och med etnologen Conny Andersson. Musik med gitarristen Christoffer Isaksson. Plats: Geta skola. Fri entré

 Utställning av gamla skolplanscher i Geta skola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>