1994 – Starten


Vi har välkända diktare, Vi har vissångare, Vi har vild natur….


Med denna utgångspunkt har vi kört igång planerna för det projekt vi tillsvidare kallat ”Geta Poesi och Visor”. Vi har på känn att projektet behövs; att det är många som med oss vill uppleva skönhet och samvaro inför ingången till högsommaren.

Så inleddes pressmeddelandet inför Geta Poesi och Visor 2-3 juli 1994.

Festivalen inleddes på lördagen i kyrkan där Kent Danielsson läste egna dikter och Kim & Marianne sjöng visor. Kjell Andersén ledde därefter vildmarksvandringen från Långträsk till Djupviksgrottan där vandrarna och de nytillkomma fick njuta av Karl-Erik Bergmans och Göran Anderssons naturlyriska betraktelser i ord och musik alltmedan kvällssolen över Dånö Gamlan belyste de röda klippväggarna vid grottan.

Klockan elva på söndagsförmiddagen startade båtutflykten till Idskär.
Där hölls sedan Demosthenestävlingen där det gällde att med kiselstenar i munnen överrösta vågorna.
Den första Poesi- och Visfestivalen avslutades på Bolstaholm med duon Anna Pálina Arnadottir och Adalsteinn Asberg
Sigurdsson som förde oss på ett hisnande besök i den isländska dikt och viskulturen.


Poesi och visor drog storpublik

Stämningsfull poesi och klingande visor i Geta kombinerat med vackert väder lockade 200 personer i helgen…..Geta Poesi och Visor blev ett lyckat pilotprojekt för Geta kulturnämnd. Tanken är att det ska bli ett årligen återkommande sommarevenemang

Eva Eriksson i Tidningen Åland 5/7 1994


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>